DOELSTELLING BELEIDSPLAN FINANCIEN STATUTEN ANBI
Stichting
Hollands Zuivelarchief
Geschiedenis van de melkwinning en zuivelbereiding in Nederland

Doelstelling

De Stichting Hollands Zuivelarchief heeft ten doel:

Activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: