DE STICHTING BELEIDSPLAN FINANCIEN STATUTEN ANBI
Stichting
Hollands Zuivelarchief
Geschiedenis van de melkwinning en zuivelbereiding in Nederland

Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van onze privacy policy geven wij duidelijkheid in hetgeen wij met uw gegevens doen.

Bezoekergegevens

Er worden geen bezoekergegevens (of andere informatie die herleidt kan worden naar een individuele bezoeker) bijgehouden voor deze website.

Cookies

Meer informatie over het gebruik van cookies op justitia.nl.

Persoonsgegevens

Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld middels deze website.

Links

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Onze privacy policy heeft slechts betrekking op deze website.

Beveiliging

Wij zorgen voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor ons intern gebruik en de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen.