DE STICHTING BELEIDSPLAN FINANCIEN STATUTEN ANBI
Stichting
Hollands Zuivelarchief
Geschiedenis van de melkwinning en zuivelbereiding in Nederland

Financiën

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Balans per 31-12-2020

Staat van baten en lasten over 2020