DOELSTELLING BELEIDSPLAN FINANCIEN STATUTEN ANBI
Stichting
Hollands Zuivelarchief
Geschiedenis van de melkwinning en zuivelbereiding in Nederland

ANBI

Stichting Hollands Zuivelarchief

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Hollands Zuivelarchief is door het Ministerie van Financiën per 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften of donaties fiscaal aftrekbaar aan Stichting Hollands Zuivelarchief voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting conform de voorschriften van de Belastingdienst.

K.v.K. en RSIN

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 41239728.
RSIN/fiscaal nummer: 816059299

Contact

E-mail: info@hollandszuivelarchief.nl

Bestuurders

Voorzitter
Dhr. S.R.F. Ruiter

Secretaris
Dhr. S. Jansen

Penningmeester
Dhr. Th.W. Slijkerman

Bestuursleden
Dhr. H. Breebaart
Dhr. J.W. Hin
Dhr. T.J.M. Raaijmakers
Dhr. W.H.M. Keesom
Dhr. J.T. van Weerdenburg

Beloningsbeleid

Overeenkomstig haar statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden en hebben zij slechts recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Er zijn geen personen die in dienst zijn van de Stichting.

Restauratie Kaaspers 1852

Topstuk Gerestaureerde Kaaspers

In 2016 is in opdracht van de stichting een Kaaspers daterend ca 1852 gerestaureerd. Deze gerestaureerde Kaaspers wordt door de stichting voor onbepaalde tijd geëxposeerd in het Waaggebouw (Hollands Kaasmuseum) te Alkmaar.

Sponsor

logo Qlip

Qlip is de partner voor kwaliteitsborging in zuivel en de onbetwiste borging van kwaliteit en voedselveiligheid in de Nederlandse zuivelketen.